תפארת ישראל

הרב דוד טורנר

פרק נט-סא

שיעורים נוספים