"והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

הרב דוד טורנר

שיעורים נוספים