אורות - אורות המלחמה

הרב יוסף קלנר

אורות המלחמה

הרב קלנר מעמיק בפסקאות הרב קוק בספר "אורות" העוסקים בהתפתחויות לאומיות ותנועות בעולם המשתנות, מתקדמות ומתהפכות בעתות מלחמה ומאבק בעולם, ותפקידו של עם ישראל מול תופעות אלו.

שיעורים נוספים