אורות המלחמה

הרב יוסף קלנר

פסקה י'

הרב קלנר מסיים את מאמרו של הרב קוק 'המלחמה' בספר האורות - על התהליכים הלאומיים המתפתחים בעולם בעתות מלחמה וכיצד דרכם מורמת קרן ישראל ומתקרבת הגאולה.

שיעורים נוספים