אורות התורה

הרב מרדכי שטרנברג

פרק ו '

חשיבות לימוד התורה ותפקיד העיון בסוגיות השונות ביחס למציאות בעולמנו האנושי

שיעורים נוספים