עיון מסכת קידושין

עיון מסכת קידושין

הרב מרדכי שטרנברג

עיון מסכת קידושין

קידושין בשליח - שיעור שני - הרב מרדכי שטרנברג

שיעורים נוספים