עיון מסכת קידושין

עיון מסכת קידושין

הרב מרדכי שטרנברג

עיון מסכת קידושין

שווה כסף וחליפין - הרב מרדכי שטרנברג

שיעורים נוספים