שבעים שנה למדינה - הגיעה לבינה

הרב חיים גנץ

שיחה לרגל 70 שנה להקמת המדינה

חשבון הנפש הלאומי לאחר שבעים שנות מדינה - מה מעשינו כאן ולאן עתידנו? מקלט בטוח או ראשית צמיחת גאולתנו

שיעורים נוספים