בבא קמא

בבא קמא

הרב יורם מושקוביץ

בבא קמא

מחלוקת רבי נתן ורבנן

כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי. האמנם?

כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי. האמנם?

שיעורים נוספים