יום הולדת 50 לרב יורם | | בחרתי הסופף בבית אלוקיי

הרב יורם מושקוביץ

הרב יורם בשיחה ליום הולדתו ה-50 עם רבני ותלמידי הישיבה

הרב יורם מושקוביץ, מראשוני יושבי בית המדרש בשיחה מלבו הפתוח על חשיבות הישיבה וערך הלימוד התורה בכלל ובעיר תל אביב בפרט

שיעורים נוספים