יום הולדת 50 לרב יורם | | בחרתי הסופף בבית אלוקיי

יום הולדת 50 לרב יורם | | בחרתי הסופף בבית אלוקיי

הרב יורם מושקוביץ

יום הולדת 50 לרב יורם | | בחרתי הסופף בבית אלוקיי

הרב יורם בשיחה ליום הולדתו ה-50 עם רבני ותלמידי הישיבה

הרב יורם מושקוביץ, מראשוני יושבי בית המדרש בשיחה מלבו הפתוח על חשיבות הישיבה וערך הלימוד התורה בכלל ובעיר תל אביב בפרט

הרב יורם מושקוביץ, מראשוני יושבי בית המדרש בשיחה מלבו הפתוח על חשיבות הישיבה וערך הלימוד התורה בכלל ובעיר תל אביב בפרט

שיעורים נוספים