הזמנת גמרות

הזמנת גמרות

הזמנת גמרות

הזמנת גמרות סוכה במחיר מוזל

לתלמידי הישיבה גמרא במחיר 20 ש"ח בלבד

ניתן להזמין גמרא במהדורת עז והדר או וילנא חדש

הגמרות לע"נ יקירנו ר' דוד כץ ז"ל

לתלמידי הישיבה גמרא במחיר 20 ש"ח בלבד

ניתן להזמין גמרא במהדורת עז והדר או וילנא חדש

הגמרות לע"נ יקירנו ר' דוד כץ ז"ל

שיעורים נוספים