תוכנית אמונה לתלמידים בוגרים | ספר הכוזרי

הרב אסף קמינצקי

מקורות ועדכונים

תכנית עבודה לזמן חורף

שימו לב שהשיעור הראשון יהיה בעז"ה השבוע ביום חמישי בשעה 15:30.

שיעורים נוספים