החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי - הזמנה לכנס

החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי - הזמנה לכנס

החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי - הזמנה לכנס

ערב עיון במלאות עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

ערב העיון ייערך בבית הכנסת "מגורים" ברח' קליי 7 בתל אביב.

ערב העיון ייערך בבית הכנסת "מגורים" ברח' קליי 7 בתל אביב.

שיעורים נוספים