גבורה, נתינה ומעשים גדולים

לזכר רס"ן אביהוא יעקב - קליפ

שיעורים נוספים