גבורה, נתינה ומעשים גדולים

גבורה, נתינה ומעשים גדולים

רא"ל במיל' בני גנץ

גבורה, נתינה ומעשים גדולים

לזכר רס"ן אביהוא יעקב

הרמטכ"ל לשעבר רא"ל במיל' בני גנץ בביקור בישיבה לרגל קריאת בית המדרש על שם רס"ן אביהוא יעקב ז"ל.
גנץ שוחח על הצורך למסור את הנפש למען הכלל ולהאיר את העולם במעשים גדולים ללא גבול

הרמטכ"ל לשעבר רא"ל במיל' בני גנץ בביקור בישיבה לרגל קריאת בית המדרש על שם רס"ן אביהוא יעקב ז"ל.
גנץ שוחח על הצורך למסור את הנפש למען הכלל ולהאיר את העולם במעשים גדולים ללא גבול

שיעורים נוספים