אגדות רבה בר בר חנה

אגדות רבה בר בר חנה

הרב דוד טורנר

אגדות רבה בר בר חנה

יב

ביאור אגדות רבה בר בר חנה המובאות במסכת בבא בתרא (עג ע"ב-עד ע"א) , ע"פ ביאורו של מרן הרב קוק זצ"ל בספר " מאמרי הראיה " .

ביאור אגדות רבה בר בר חנה המובאות במסכת בבא בתרא (עג ע"ב-עד ע"א) , ע"פ ביאורו של מרן הרב קוק זצ"ל בספר " מאמרי הראיה " .

שיעורים נוספים