אגדות רבה בר בר חנה

אגדות רבה בר בר חנה

הרב דוד טורנר

אגדות רבה בר בר חנה

ג

ביאור אגדות רבה בר בר חנה המובאות במסכת בבא בתרא (עג ע"ב-עד ע"א) , ע"פ ביאורו של מרן הרב קוק זצ"ל בספר " מאמרי הראיה " .

ביאור אגדות רבה בר בר חנה המובאות במסכת בבא בתרא (עג ע"ב-עד ע"א) , ע"פ ביאורו של מרן הרב קוק זצ"ל בספר " מאמרי הראיה " .

שיעורים נוספים