אגרת שעח' | 03

הרב חיים גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

.שיעור בנושא ביאור " אגרת התשובה " המפורסמת בין מרן הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ זצ"ל

שיעורים נוספים