אגרת שעח' | 04

אגרת שעח' | 04

הרב חיים גנץ

אגרת שעח' | 04

.שיעור בנושא ביאור " אגרת התשובה " המפורסמת בין מרן הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ זצ"ל

.שיעור בנושא ביאור " אגרת התשובה " המפורסמת בין מרן הרב קוק זצ"ל לרב חרל"פ זצ"ל

שיעורים נוספים