חג השבועות | תן חלקנו בתורתך

חג השבועות | תן חלקנו בתורתך

הרב נדב פרידמן

חג השבועות | תן חלקנו בתורתך

עיונים בשל"ה ובדברי הרמח"ל

שיעורים נוספים