הרשמה למפגשים - שמיניסטים ה'תשפ"א

שבוע ישיבה בישיבת 'מעלה אליהו'

שיעורים נוספים