החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי | פתיחת הכנס

הרב חיים גנץ

עו"ד יצחק מירון ורה"י הרב חיים גנץ

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

שיעורים נוספים