החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי | פתיחת הכנס

החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי | פתיחת הכנס

הרב חיים גנץ

החדשנות הטכנולוגית והאתגר ההלכתי | פתיחת הכנס

עו"ד יצחק מירון ורה"י הרב חיים גנץ

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

שיעורים נוספים