סיכום ערב העיון

סיכום ערב העיון

הרב חיים גנץ

סיכום ערב העיון

דברי סיכום - הרב חיים גנץ ועו"ד יצחק מירון

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

שיעורים נוספים