סיכום ערב העיון

הרב חיים גנץ

דברי סיכום - הרב חיים גנץ ועו"ד יצחק מירון

ערב עיון במלאת עשרים שנה לפטירתו של עו"ד ר' אליהו מירון ז"ל

שיעורים נוספים