הכנה לראש השנה

הרב משה לוי

מהות היום והשופר

שיעור לבוגרים לקראת ראש השנה

שיעורים נוספים