המעבר בין יום הכיפורים לסוכות

הרב אלישע לפיד

היציאה מן האורות הגבוהים אל מצוות החג

שיעורים נוספים