המעבר בין יום הכיפורים לסוכות

המעבר בין יום הכיפורים לסוכות

הרב אלישע לפיד

המעבר בין יום הכיפורים לסוכות

היציאה מן האורות הגבוהים אל מצוות החג

שיעורים נוספים