הנס - חושף מה מקור הטבע | שביעי של פסח

הרב חיים גנץ

מהו תפקיד הנס? האם זהו תיקון בעיה שנוצרה פתאום במציאות?

מתוך סדרת "שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים