הפטרת פרשת כי תשא - שבת פרה | ודאות הגאולה

הפטרת פרשת כי תשא - שבת פרה | ודאות הגאולה

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת כי תשא - שבת פרה | ודאות הגאולה

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים