הפטרת פרשת מקץ | משפט שלמה - דרישת האמת

הפטרת פרשת מקץ | משפט שלמה - דרישת האמת

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת מקץ | משפט שלמה - דרישת האמת

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים