הפטרת פרשת שמות | השעבוד וסימני הגאולה

הפטרת פרשת שמות | השעבוד וסימני הגאולה

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת שמות | השעבוד וסימני הגאולה

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים