הפטרת פרשת וארא | התנים הגדול - גאולת החומר

הפטרת פרשת וארא | התנים הגדול - גאולת החומר

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת וארא | התנים הגדול - גאולת החומר

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים