הפטרת פרשת יתרו | ראיתי את ה'??

הפטרת פרשת יתרו | ראיתי את ה'??

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת יתרו | ראיתי את ה'??

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים