הפטרת שביעי של פסח | שירת דוד לזרעו עד עולם

הפטרת שביעי של פסח | שירת דוד לזרעו עד עולם

ר' דניאל צוויבל

הפטרת שביעי של פסח | שירת דוד לזרעו עד עולם

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים