הפטרת שקלים | צ'ריידי לבית המקדש?

הפטרת שקלים | צ'ריידי לבית המקדש?

ר' דניאל צוויבל

הפטרת שקלים | צ'ריידי לבית המקדש?

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים