הפטרת פרשת ויחי | שלמה - ממלכת השלום

הפטרת פרשת ויחי | שלמה - ממלכת השלום

ר' דניאל צוויבל

הפטרת פרשת ויחי | שלמה - ממלכת השלום

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים