הפטרת ויקרא | ישורון מספרים תהילת ה'

הפטרת ויקרא | ישורון מספרים תהילת ה'

ר' דניאל צוויבל

הפטרת ויקרא | ישורון מספרים תהילת ה'

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

לע"נ חברנו אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים