דברי פתיחה וזכרון

דברי פתיחה וזכרון

הרב חיים גנץ

דברי פתיחה וזכרון

ראש הישיבה הרב חיים גנץ

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד -אזכרה ולימוד במלאת שנה לפטירתו של תלמידנו וחברנו היקר אריאל דרסינובר ז"ל

כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד -אזכרה ולימוד במלאת שנה לפטירתו של תלמידנו וחברנו היקר אריאל דרסינובר ז"ל

שיעורים נוספים