הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב שלמה דיכובסקי

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

לכבוד יום הסתלקותו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שחל בכ"ה סיון.

שיעורים נוספים