חבורה במסילת ישרים

חבורה במסילת ישרים

אלון פישר

חבורה במסילת ישרים

פרק ג - ביאור חלקי הזהירות

שיעורים נוספים