חבורה במסילת ישרים

חבורה במסילת ישרים

אלון פישר

חבורה במסילת ישרים

פרק י"ג – בביאור מדת הפרישות

שיעורים נוספים