חבורה במסילת ישרים

חבורה במסילת ישרים

אלון פישר

חבורה במסילת ישרים

פרק י"א - פרטי מידת הנקיות 8, פרק י"ב - דרכי קנית הנקיות

שיעורים נוספים