להיות נושאי כלים

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי עקיבא

שכתוב שיחה שהעביר הרב אלישע וישליצקי זצ"ל בישיבה לפני כתשע שנים, "להיות נושאי כלים"- בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי עקיבא. בשיחה הרב דן בסיפור המערה של רשב"י והלימוד מכך לאור משנתו הגאולית של רבו- רבי עקיבא.
- השכתוב והעריכה הם על ידי תלמידים בישיבה, אם יש טעויות, הן תלויות בתלמידים.

להיות נושאי כלים

גרסה להדפסה

שיעורים נוספים