לשמוע אל הרינה ואל התפילה

לשמוע אל הרינה ואל התפילה

הרב יוסף צבי רימון

לשמוע אל הרינה ואל התפילה

ביאור תפילות ראש השנה

בשיעור מבאר הרב את הפסוקים והברכות של תפילת מוסף בראש השנה, מה המשמעות של כל מזמור, ברכה או פיוט הנאמרים בתפילות ולא תמיד בהירים ומובנים.


בשיעור מבאר הרב את הפסוקים והברכות של תפילת מוסף בראש השנה, מה המשמעות של כל מזמור, ברכה או פיוט הנאמרים בתפילות ולא תמיד בהירים ומובנים.


שיעורים נוספים