מבוא ללימודי אמונה

מבוא ללימודי אמונה

הרב נדב פרידמן

מבוא ללימודי אמונה

שיעור ראשון על הרקע והיסודות ללימודי אמונה מחשבה והשקפה

שיעורים נוספים