נעשה אדם

נעשה אדם

עו"ד יצחק מירון

נעשה אדם

מוכנות אנשי התורה לאתגרי ההווה והעתיד

כיצד להפוך את העיסוק בתורה לא רק ל"קביעת עיתם" אלא כאור המשפיע על האדם בכל אורחותיו, ולהשפיע באור התורה על כל צעד וכל הליך פרטי או ציבורי.

מתוך האזכרה לעו"ד ר' אליהו מירון שעל שמו הישיבה קרויה.

כיצד להפוך את העיסוק בתורה לא רק ל"קביעת עיתם" אלא כאור המשפיע על האדם בכל אורחותיו, ולהשפיע באור התורה על כל צעד וכל הליך פרטי או ציבורי.

מתוך האזכרה לעו"ד ר' אליהו מירון שעל שמו הישיבה קרויה.

שיעורים נוספים