נשמת הלאומיות וגופה

נשמת הלאומיות וגופה

הרב יוסף קלנר

נשמת הלאומיות וגופה

שיעור 2

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 2

" שהאידיאלים הנשגבים - הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית "

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 2

" שהאידיאלים הנשגבים - הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית "

שיעורים נוספים