נשמת הלאומיות וגופה

הרב יוסף קלנר

שיעור 2

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 2

" שהאידיאלים הנשגבים - הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית "

שיעורים נוספים