נשמת הלאומיות וגופה

נשמת הלאומיות וגופה

הרב יוסף קלנר

נשמת הלאומיות וגופה

שיעור 3

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 3

"הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית - אבל סוף כל סוף"

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 3

"הנשמה הפנימית של האהבה הלאומית - אבל סוף כל סוף"

שיעורים נוספים