נשמת הלאומיות וגופה

נשמת הלאומיות וגופה

הרב יוסף קלנר

נשמת הלאומיות וגופה

שיעור 4

הרב יוסף  קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 4

"אבל סוף כל סוף - רוח אלוהים עליון זה"

הרב יוסף  קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 4

"אבל סוף כל סוף - רוח אלוהים עליון זה"

שיעורים נוספים