נשמת הלאומיות וגופה

נשמת הלאומיות וגופה

הרב יוסף קלנר

נשמת הלאומיות וגופה

שיעור 5

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 5

"רוח אלוהים עליון זה" - "זהו מעמד המצר"

הרב יוסף קלנר | נשמת הלאומיות וגופה | שיעור 5

"רוח אלוהים עליון זה" - "זהו מעמד המצר"

שיעורים נוספים