נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 1

פרק א',

התחלה - "וכמו שהתורה היא סדר האדם" .

שיעורים נוספים