נתיב התורה

נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

נתיב התורה

שיעור 10

פרק א',

עמ' ח' - "ובפ"ק דקידושין " - פרק ב' , עמ' י'  "ובפ"ק דתענית" .

פרק א',

עמ' ח' - "ובפ"ק דקידושין " - פרק ב' , עמ' י'  "ובפ"ק דתענית" .

שיעורים נוספים