נתיב התורה

הרב נדב פרידמן

שיעור 11

חזרה -

פרק א' , "ובפ"ק דקידושין " - סוף פרק א' .

שיעורים נוספים